Bemutatkozás

A Dugonics Társaság Szeged város legrégebbi ma is működő civil egyesülete. A társaságot a város legkiválóbb polgárai alapították 1892-ben. Alapítói, majd tagjai között voltak a város szellemi arculatát meghatározó írók, tudósok, művészek. Első korszaka 1948-ig tartott, majd újraalapítására 1992-ben került sor. A Dugonics Társaság ma is alapítóinak eredeti szándékát követve működik, tevékenységét hozzáigazítva a modern kor lehetőségeihez és követelményeihez. A társaság célja a magyar Alföldön általában, de kivált Szegeden és vidékén a magyar tudomány és művészetek művelésének pártolása, eredményeinek terjesztése és népszerűsítése. Céljainak elérése érdekében a Társaság állandó tevékenységet fejt ki. Felolvasásokat, előadóesteket, irodalmi és művészeti ünnepségeket rendez, támogatja a magyar Alföld és Szeged viszonyainak megismerését. Működéséről, rendezvényeiről a honlapján nyújt tájékoztatást. Tagjainak és más tudósoknak, művészeknek, íróknak a munkálkodását kitüntető címek és díjak adományozásával ismeri el. A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak semminemű támogatást nem nyújt.