Történetünk

A Dugonics Társaság 1892. február 28-án tartotta meg alakuló közgyűlését. Szeged legrégebbi civil szervezete megszüntetéséig, 1952-ig volt városunk kulturális életének meghatározó tényezője. Az 1991-ben ismét életre hívott társaság nagymúltú elődje hagyományait folytatva szolgálja Szeged város irodalmát, művészetét és tudományát.

Az alapítás célja a Társaság alapszabályait összefoglaló kiadvány szerint: „3. §. A társaság célja a magyar Alföldön általában, de kivált Szegeden és vidékén a magyar irodalom művelése és pártolása; a tudomány művelése, terjesztése és népszerűsítése; a művészetek pártolása s a közművelődési intézetek támogatása. 4. §. E célok elérése végett a társaság állandó tevékenységet fejt ki. Felolvasásokat, irodalmi ünnepélyeket, esetleg kiállításokat s különösen a magyar Alföld jelen és mult viszonyainak tudományos tanulmányozása, ismertetése, de kivált Szeged multjának megismerése és megismertetésére kutatásokat is rendez. A Társaság a célokat felolvasóülésekkel, országos és helyi jelentőségű ünnepélyek megrendezésével, kutatások elősegítésével, irodalmi munkák jutalmazásával, kiadásával kívánta elérni.

A felolvasóüléseket a városháza közgyűlési termében tartották. A felolvasóüléseken szerepet kaptak Szeged kiváló írói, tudósai, művészei, orvosai, jogászai, pedagógusai, egyházi személyiségek, városi tisztviselők, akiknek megtiszteltetést jelentett a Társaság soraiba tartozni, és kutatásaik eredményéről, készülő alkotásaikról beszámolni.

A Társaság a város és az ország életének jelentős történelmi, közművelődési, irodalmi eseményeinek évfordulóit időről-időre megünnepelte. Megalakulása után nem sokkal már nagyszabású irodalmi ünnepet rendezett névadója tiszteletére.

Az irodalmi és tudományos tevékenység előmozdítását pályázatok kiírásával is igyekezett elősegíteni a Társaság. Külön érdeme, hogy könyvkiadói tevékenységet is folytatott, ezzel elősegítve Szeged irodalmi hagyományainak és helytörténetének ápolását.

A legutolsó (372.) ülést 1948. június 6-án tartották, ettől kezdve tevékenységük szünetelt. 1952. március 19-én érkezett meg a kormány végzése, mely több más irodalmi egyesülettel együtt felfüggesztette a Dugonics Társaság működését is.

Több évtizedes szünet után 1991. január 18-án másodszor indították útjára a Dugonics Társaságot, ami azóta is folyamatosan működik, betöltve Szeged szellemi mozgatórugójának szerepét. A Dugonics Társaság centenáriumi évkönyvében az újjászervezésről ezt olvashatjuk: „…az irodalom, a művészetek és a tudományok művelésében ma is szükség van a Dugonicsokra, akik a nagy hagyományt a város és népe kultúrájának javára tovább vihetik már a jelenben, de a jövőben méginkább.”

A Dugonics Társaság megjelenése a Délmagyarország c. napilapban 1910-2010 között

 

Forrás: http://dugonics.sk-szeged.hu/tarsasag.html

A Dugonics Társaság eredeti alapszabálya (1892)

A Dugonics Társaság története a Wikipédiában